Què són els Premis Icape?

Els grups que participen a alguns dels programes iemprènjove:

Joves Emprenedors de Secundària (JES).

Joves Emprenedors Associats (JEA).

Joves Emprenedors Professionals (JEP) de cicles formatius.

 

Poden de manera voluntària presentar el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:

Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.

Reconèixer l’esforç del treball realitzat.

Incentivar la capacitat de fer feina en equip per mitjà del treball cooperatiu.

Donar visibilitat als projectes iemprènjove.

Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre els projectes presentats.

 

 

Quantia i finalitat dels premis

Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.

 

Premis Joves Emprenedors Secundària (JES)

Un primer premi per un valor de 1.000 €.

Dos segons premis per un valor de 500 € cada un.

Quatre accèssits per un valor de 250 € cada un.

 

Premis Joves Emprenedors Professionals (JEP)

Un primer premi per un valor de 1.000 €.

Dos segons premis per un valor de 500 € cada un.

Quatre accèssits per un valor de 250 € cada un.

 

Premis Joves Emprenedors Associats (JEA)

Un primer premi per un valor de 1.000 €.

 Dos segons premis per un valor de 500 € cada un.

Quatre accèssits per un valor de 250 € cada un.