Premis JES


Els grups que participen al programa poden presentar de manera voluntària el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:

 • Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
 • Reconèixer l’esforç del treball realitzat.
 • Incentivar la capacitat de treballar en equip a través del treball cooperatiu.
 • Donar visibilitat als projectes iemprènjove.
 • Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre projectes presentats.

Quantia i finalitat dels premis

Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu *iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.

Els premis són:

 • Un primer premi per un valor de 1.000 €.
 • Dos segons premis per un valor de 500 € cadascun.
 • Quatre accèssits per un valor de 250 € cadascun.

Premis 2023-2024

Primer Premi
Batch Cooking km.0
IES Sineu

Segon Premi
JALA
IES Llucmajor

Segon Premi
Recuperant la memòria
IES Sineu

Accèssit
Ludment
CC Pureza de María

Accèssit
ECOED
IES Berenguer d’Anoia

Accèssit
TEMPOSHOWER
IES Berenguer d’Anoia

Accèssit
TALATEA
IES Josep Miquel Guàrdia

Acte Premis JES 2023-24


Dijous 9 de maig es celebraren els Premis iemprenjove JEP.  Quinze dels 22 projectes creats aquest curs escolar presentaren devant el jurat les seves idees empresarials.

El Tribunal va avaluar les cooperatives creades pels alumnes previament a l’acte de presentación amb les següents puntuacions:

NOM DEL PROJECTECENTRE EDUCATIUJurat 1Jurat 2Jurat 3Jurat 4Jurat 5PUNTUACIÓ TOTAL
TEMPOSHOWERBERENGUER D’ANOIA (IES)2432282725136
Security LifeCIDE2028262626126
Batch Cooking km.0IES SINEU2236353231156
Hicrocare QualitySANTA MARGALIDA (IES)2427262825130
Petits herois S. Coop.CC Sant Alfons2232262723130
BioctopusCol·legi Sant Francesc2829252724133
ECOEDIES BERENGUER D’ANOIA2626272827134
JALAIES LLUCMAJOR3132333028154
VAROBA, S.Coop.IES MARIA ÀNGELS CARDONA2021212422108
Recuperant la memòriaIES SINEU2335283128145
RENIWER’SIES XARC2025252323116
TALATEAJOSEP MIQUEL GUÀRDIA (IES)2924232724127
LudmentPUREZA DE MARÍA (CC)2831312727144
Fast FriendSANTA MARGALIDA (IES)2628262325128
TRAVEL BY, S.Coop.IES MARIA ÀNGELS CARDONA2422212321111

Els criteris de valoració utilitzats són els que consten a la convocatòria dels premis  i són els següents:

La idea de negoci i la seva proposta de valor i ajuda a la millora d’un dels tres reptes següents:

 • Projectes de sensibilització envers el canvi climàtic o de consum sostenible.
 • Projectes socials de posada en marxa d’una empresa que cerquin un canvi de la societat (de l’entorn del seu centre), ajudant i col·laborant tots junts.
 • Projectes TIC que cerquin solucions tecnològiques a problemes detectats en l’entorn més proper o de la societat.

Aquest apartat te una valoració de fins a deu punts.

 • El desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits de fins a deu punts.
 • La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci  fins a deu punts.

Una vegada avaluades les presentacions el dia de l’acte pel jurat, seguint els següents criteris: 

 • La qualitat de la presentació, el contingut i la capacitat de comunicació amb una valoració de fins a deu punts.

Les puntuacions obtingudes varen ser :

NOM DEL PROJECTECENTRE EDUCATIUJurat 1Jurat 2Jurat 3Jurat 4Jurat 5PUNTUACIÓ TOTAL
TEMPOSHOWERBERENGUER D’ANOIA (IES)7687735
Security LifeCIDE6997839
Batch Cooking km.0IES SINEU8979942
Hicrocare QualitySANTA MARGALIDA (IES)6767733
Petits herois S. Coop.CC Sant Alfons7779737
BioctopusCol·legi Sant Francesc6867734
ECOEDIES BERENGUER D’ANOIA8887839
JALAIES LLUCMAJOR8979841
VAROBA, S.Coop.IES MARIA ÀNGELS CARDONA6988839
Recuperant la memòriaIES SINEU61099943
RENIWER’SIES XARC6756630
TALATEAJOSEP MIQUEL GUÀRDIA (IES)9988741
LudmentPUREZA DE MARÍA (CC)9867737
Fast FriendSANTA MARGALIDA (IES)6777734
TRAVEL BY, S.Coop.IES MARIA ÀNGELS CARDONA6867835

Sumades les puntuacions prèvies i de presentacions el resultat és el següent:

NOM DEL PROJECTECENTRE EDUCATIUPUNTUACIÓ TOTAL
Batch Cooking km.0IES SINEU198
JALAIES LLUCMAJOR195
Recuperant la memòriaIES SINEU188
LudmentPUREZA DE MARÍA (CC)181
ECOEDIES BERENGUER D’ANOIA173
TEMPOSHOWERBERENGUER D’ANOIA (IES)171
TALATEAJOSEP MIQUEL GUÀRDIA (IES)168
Petits herois S. Coop.CC Sant Alfons167
BioctopusCol·legi Sant Francesc167
Security LifeCIDE165
Hicrocare QualitySANTA MARGALIDA (IES)163
Fast FriendSANTA MARGALIDA (IES)162
VAROBA, S.Coop.IES MARIA ÀNGELS CARDONA147
RENIWER’SIES XARC146
TRAVEL BY, S.Coop.IES MARIA ÀNGELS CARDONA146

Imatges Premis JES 2023-2024