Premis JES


Els grups que participen al programa poden presentar de manera voluntària el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:

  • Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
  • Reconèixer l’esforç del treball realitzat.
  • Incentivar la capacitat de treballar en equip a través del treball cooperatiu.
  • Donar visibilitat als projectes *iemprènjove.
  • Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre projectes presentats.

Quantia i finalitat dels premis

Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu *iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.

Els premis són:

  • Un primer premi per un valor de 1.000 €.
  • Dos segons premis per un valor de 500 € cadascun.
  • Quatre accèssits per un valor de 250 € cadascun.

Premis 2022-2023

Primer Premi
Intelligent visual oportunity
CC Pureza de María (Manacor)

Segon Premi
Flytrash
IES Josep M Quadrado

Segon Premi
Joves a l’antiga
IES Damià Huguet

Accèssit
2ndlife
IES Cap de Llevant

Accèssit
Tecnolavi
IES M Angels Cardona

Accèssit
Ecotoys
CIDE

Accèssit
Animal Breakfast
CC Sant Francesc

Imatges Premis JES 2022-2023