Premis JEP


Els grups que participen al programa poden presentar de manera voluntària el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:

  • Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
  • Reconèixer l’esforç del treball realitzat.
  • Incentivar la capacitat de treballar en equip a través del treball cooperatiu.
  • Donar visibilitat als projectes *iemprènjove.
  • Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre projectes presentats.

Quantia i finalitat dels premis

Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu *iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.

Els premis són:

  • Un primer premi per un valor de 1.000 €.
  • Dos segons premis per un valor de 500 € cadascun.
  • Quatre accèssits per un valor de 250 € cadascun.

JEP 2022-2023

Primer Premi
ENDLESS
CC Sant Francesc

Segon Premi
Rooms4Workers

IES Blanca Dona

Segon Premi
Anivai, Sociedad Cooperativa

CC Sant Antoni Abad

Accèssit 
NATURCLASS S. Coop.

CC Sant Josep Obrer

Accèssit
True Color Interiors

Escola d’Art d’Eivissa

Accèssit
SLALC S. Coop.

CC Sant Alfons

Accèssit 
Subesegur, Sociedad Cooperativa

CC Sant Antoni Abad

Imatges Premis JEP 2022-2023