Premis JEA


Els grups que participen al programa poden presentar de manera voluntària el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:

 • Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
 • Reconèixer l’esforç del treball realitzat.
 • Incentivar la capacitat de treballar en equip a través del treball cooperatiu.
 • Donar visibilitat als projectes *iemprènjove.
 • Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre projectes presentats.

Quantia i finalitat dels premis

Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.

Els premis són:

 • Un primer premi per un valor de 1.000 €.
 • Dos segons premis per un valor de 500 € cadascun.
 • Quatre accèssits per un valor de 250 € cadascun.

JEA 2023-2024

Primer Premi
Allibera’t S. Coop.
CC Sant Alfons

Segon Premi
Future Vision

IES Sineu

Segon Premi
Fustalmagames

IES Politècnic

Accèssit
IncluService
CC Sant Josep Obrer II 

Accèssit
GreenComunity

CC Sant Josep Obrer II

Accèssit
THE SPLASH IBIZA, S. COOP

IES Sa Blanca Dona

Accèssit
A3E S. Coop.

CIDE

Acte Premis JEA 2023-24


Dimecres 17 d’abril es celebraren els Premis iemprenjove JEA. Nou dels 13 grups participants creats aquest curs escolar presentaren devant el jurat les seves idees empresarials.

El Tribunal va avaluar les cooperatives creades pels alumnes previament a l’acte de presentació amb les següents puntuacions:

NOM DEL PROJECTECENTRE EDUCATIUJURAT 1JURAT 2JURAT 3JURAT 4JURAT 5TOTAL
Allibera’t S. Coop.CC Sant Alfons3131363636170
Future VisionIES SINEU3230333831164
A3E S. Coop.CIDE3028323530155
IncluServiceCC SANT JOSEP OBRER II3126313436158
NEW STICHCIFP POLITÈCNIC DE LLEVANT3029282728142
THE SPLASH IBIZA, S. COOPIES SA BLANCA DONA2632343131154
FutCorIES SANTA MARGALIDA3328293234156
TEPIES SINEU3325273332150
FustalmagamesIES POLITÈCNIC 2932363737171
GreenComunityCC SANT JOSEP OBRER II2928313231151

Els criteris de valoració utilitzats, publicats a la convocatòria dels premis, són els següents:

1. Valoració prèvia atesa a la documentació presentada

 1. La idea de negoci i la seva proposta de valor i ajuda a la millora d’un dels tres reptes següents:
 • Projectes de sensibilització envers el canvi climàtic o de consum sostenible.
 • Projectes socials de posada en marxa d’una empresa que cerquin un canvi de la societat (de l’entorn del seu centre), ajudant i col·laborant tots junts.
 • Projectes TIC que cerquin solucions tecnològiques a problemes detectats en l’entorn més proper o de la societat.

Aquest apartat tindrà una valoració de fins a deu punts.

 1. El desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits tindran una valoració de fins a deu punts.
 2. La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci tindrà una valoració de fins a deu punts.

El jurat ha avaluat les presentacions seguint els següents criteris: 

• La qualitat de la presentació, el contingut i la capacitat de comunicació amb una valoració de fins a deu punts.

Les puntuacions obtingudes van ser les següents:

NOM DEL PROJECTECENTRE EDUCATIUJURAT 1JURAT 2JURAT 3JURAT 4JURAT 5PUNTS
Allibera’t S. Coop.CC Sant Alfons8989943
Future VisionIES SINEU8910101047
A3E S. Coop.CIDE6786734
IncluServiceCC SANT JOSEP OBRER II87107840
NEW STICHNEW STICH6685631
THE SPLASH IBIZA, S. COOPIES SA BLANCA DONA7787837
TEPIES SINEU8767836
FustalmagamesIES POLITÈCNIC 7668734
GreenComunityCC SANT JOSEP OBRER II899101046

Sumades les puntuacions prèvies i de les presentacions el resultat és el següent:

NOM DEL PROJECTECENTRE EDUCATIUPUNTUACIÓ TOTAL
Allibera’t S. Coop.CC Sant Alfons213
Future VisionIES SINEU211
FustalmagamesIES POLITÈCNIC205
IncluServiceCC SANT JOSEP OBRER II198
GreenComunityCC SANT JOSEP OBRER II197
THE SPLASH IBIZA, S. COOPIES SA BLANCA DONA191
A3E S. Coop.CIDE189
TEPIES SINEU186
NEW STICHCIFP POLITÈCNIC DE LLEVANT173

Imatges Premis JEA 2023-2024