Joves Emprenedors Associats


Joves Emprenedors Associats (JEA) és un programa en el qual els alumnes simulen la creació, organització i gestió d’una activitat empresarial connectada amb el sistema educatiu, alhora que es fomenta el treball cooperatiu i la cohesió de grup.

Durant el curs, els Joves Emprenedors Associats creen una cooperativa i treballen les fases importants per dur a terme una idea de negoci: els tràmits de constitució d’una empresa, anàlisi de les necessitats de l’entorn en relació amb el producte o servei que ofereixen, el pla d’imatge corporativa i de comercialització de productes, i la presentació del projecte.

Les activitats es realitzaran amb una metodologia de fitxes i es proposaran dinàmiques de grup per motivar el desenvolupament de les diferents etapes del projecte.

Cada empresa cooperativa ha de crear el seu blog, on publicarà la informació sobre les passes realitzades durant el procés de creació i desenvolupament de la idea de negoci. Al mes d’abril els projectes es podran presentar al concurs de Premis iemprènjove.


Dirigit a

Alumnat de Formació Professional Bàsica.


Recursos

Curs d’inici de capacitació per al professorat.

Suport d’un consultor especialista en emprenedoria que impartirà tallers dins l’aula per ajudar al desenvolupament del programa.

A més, www.iempren.es, la plataforma de referència d’emprenedoria a les Illes Balears, on estarà allotjat l’espai iemprènjove, amb tota la informació i les notícies sobre els programes i els projectes creats pels alumnes.


Calendari

El Programa JEA es desenvoluparà durant un curs escolar, d’octubre a abril.